Після внесення змін, за результатами вивчення виготовленого прототипу, Замовнику передається повний набір технічної, конструкторської, проектної та призначеної для користувача документації, в обсязі, достатньому для подальшого виготовлення обладнання третьою стороною, проведення монтажних робіт і подальшої експлуатації обладнання на майданчику Замовника. Технічна документація проекту відповідає світовим стандартам і може за бажанням бути адаптована під стандарти будь-якого конкретного підприємства.

Компанія «HILGRUP» може організувати весь комплекс взаємопов’язаних заходів з підготовки до виробництва, які забезпечують створення нових і вдосконалення випущених видів продукції, впровадження передових технологій, ефективних методів організації праці, виробництва і управління.

Даний етап технологічної підготовки виробництва включає в себе:

  • Розробку оснащення і інших засобів технологічного оснащення.
  • Аналіз технологічності конструкції виробу.
  • Матеріальне та трудове нормування.
  • Розробку технологічних процесів по ЕСТД.
  • Створення інтерактивних електронних технічних керівництв ІЕТР (IETM – Interactive Electronic Technical Manual).

Для фахівців компанії основна мета технологічної підготовки – не просто налагодження серійного виробництва нового виробу, а рішення цього завдання з максимальним урахуванням специфіки підприємства-виготовлювача і з мінімальними витратами.

Бажаєте задати питання?

Ваше iм'я (обов'язково)

Ваш e-mail (обов'язково)

Повідомлення