Наступним логічним етапом після проектування обладнання може бути інженерний аналіз – комплекс випробувань, який дозволяє виявити недоліки і слабкі місця обладнання та конструкцій, витривалість при навантаженнях, відмовостійкість і багато іншого. Виявлення та усунення слабких місць ще на етапі проектування і аналізу значно скорочує собівартість розробки і впровадження.

Унікальний набір тестів і методик, розроблений фахівцями компанії «HILGRUP», дозволяє віртуально провести весь спектр необхідних випробувань:

 • Аналіз вихідних навантажень.
 • Розрахунок на міцність конструкцій в пружній зоні, постановка і рішення контактних задач.
 • Нелінійні розрахунки: облік нелінійних властивостей матеріалу, нелінійного навантаження.
 • Розрахунок збірок.
 • Розрахунок нелінійних контактних задач.
 • Визначення власних форм і частот коливань.
 • Втомні розрахунки.
 • Розрахунок конструкції на стійкість.
 • ТЕРМОПРУЖНОСТІ аналіз.
 • Розрахунок багатошарових композиційних оболонок.
 • Вагова оптимізація конструкції на всіх етапах проектування і після проведення статичних і ресурсних випробувань.
 • Моделювання течії рідин і газів.
 • Комплексний тепловий розрахунок.
 • Нединамічний і нестаціонарний аналіз.
 • Розрахунок обертових об’єктів.

При проведенні інженерного аналізу, фахівці «HILGRUP» використовують передові CAE-системи для автоматизованого розрахунку. Дані, отримані в результаті аналізу, дозволяють оптимізувати конструкцію, знизити до мінімуму нераціональні витрати, усунути похибки, виявити дефекти і знайти рішення поставлених завдань.

Підсумком роботи є наші рекомендації з доопрацювання проекту. Завдяки проведеному аналізу, Замовник отримує можливість ще на початкових стадіях розробки не тільки скоротити витрати і терміни виконання робіт, а й нівелювати ризики, уникнувши стратегічних помилок в проекті. Після завершення роботи з інженерного аналізу можна приступати до створення прототипу.

Крім інженерного аналізу майбутніх виробів наші фахівці можуть побудувати віртуальну модель і провести аналіз діючого обладнання для оптимізації його роботи, автоматизації та здешевлення експлуатації.

Бажаєте задати питання?

Ваше iм'я (обов'язково)

Ваш e-mail (обов'язково)

Повідомлення